sâmbătă, 13 octombrie 2007

Legea şi consumatorul

Pentru a vă putea proteja şi apăra interesele, în calitate de beneficiari ai unor piese şi componente auto, autoturisme şi prestări de service auto, important este să cunoaşteţi atât drepturile consumatorilor cât şi obligaţiile agenţilor economici.

Însuşirea acestor cunoştinţe vă transformă într-un consumator avizat, informat şi activ social care nu mai este în pericol de a deveni o victimă a acelor agenţi economici care utilizează practici comerciale incorecte.

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele drepturi ale consumatorilor şi obligaţiile de ordin general ale agenţilor economici rezultate din Ordonanţa Guvernului 21/1992 aprobată prin legea 11/1994.

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:

 • de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;
 • de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adopta în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;
 • de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;
 • de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generale de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloacele prevăzute de lege;
 • de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor în scopul apărării intereselor lor.

Drepturile consumatorilor la încheierea de contracte:

 • libertatea de a lua decizii, la achiziţionarea de produse şi servicii,fără a li se impune în contracte clauze care pot favoriza folosirea unor practici abuzive în vânzare, de natură a influenţa opţiunea acestora;
 • de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a preţului sau tarifului, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor;
 • de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate şi acceptate;
 • de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
 • de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită între părţi;
 • de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului stabilit iniţial numai cu acordul consumatorului.
Articol preluat partial de pe : www.muresinfo.ro

Niciun comentariu: